Renovatiemonitor

Centrum voor Woononderzoek monitort just-in-time de klantbeleving van een renovatie of groot onderhoudsproces.

De Renovatiemonitor heeft als doel om:

  1. Inzicht te geven in de klanttevredenheid t.b.v. managementsturing.
  2. De klanttevredenheid van de huurder te verhogen.
  3. Eventuele klachten en/of ontevredenheidsfactoren te signaleren en te monitoren.
  4. De klantfocus binnen de teams te vergroten.
  5. Werkprocessen van de werklieden te ondersteunen met als doel het verlagen van kosten.

In de meeste gevallen monitoren we de klantbeleving door service calls. Een service call is een telefonisch diepte-interview. Het bouwteam krijgt van elke service call een kort verslag. Alle informatie is tevens realtime toegankelijk via ons online dashboard. Op basis van de service calls kan het bouwteam direct bijsturen als het nodig is.

Dit betekent voor u:

  • U heeft altijd inzicht in de klanttevredenheid. U (en uw klant) staat nooit voor verrassingen
  • U kunt direct bijsturen. Een hogere klanttevredenheid ligt in het verschiet.
  • U heeft realtime inzicht via het online dashboard.