Privacy gedragsregels

Centrum voor Woononderzoek is lid van de branche organisatie MOA en wij hanteren en respecteren de 10 basisprincipes/gedragsregels van het keurmerk Fair Data die zijn opgesteld:

Wij gaan op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens om. Uw privacy en anonimiteit is daarbij het uitgangspunt.
Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat over of de Fair Data gedragsregels zijn nageleefd.

Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van marktonderzoek en data-analyse worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken

Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen. (dat zijn gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: zoals godsdienst, gezondheid en ras)
Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.

Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
Wij zullen als uitgangspunt nemen dat uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse in de rapportage altijd anoniem zijn, omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zullen zijn.

Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen opnemen in de rapportages van het marktonderzoek en de data-analyse met uw ondubbelzinnige toestemming.

Wij zullen aan onze sub-verwerkers die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse gelijke eisen stellen met betrekking het onderschrijven van – en het handelen naar de Fair Data gedragsregels.

Mocht u nog verdere vragen hebben om meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Hans van Vucht

Directeur