1e peiling (behalen van 70%)

U heeft een plan ontwikkeld. De bewoners kennen het plan al voor een deel of helemaal. Voorafgaand aan een stemming houden we een onderzoek, een zogenaamde 1e peiling, onder de bewoners. Het doel is om te achterhalen wat ze van het plan vinden, of ze voor of tegen gaan stemmen en vooral waarom ze het een goed/slecht plan vinden. Zo weet u exact of 70% van de bewoners voor is en of u het snel kunt uitrollen. Als minder dan 70% voor is, weet u precies hoe u de plannen moet wijzigen om toch 70% te halen.

Dit betekent voor u

  • Zekerheid of het plan 70% meerderheid haalt
  • Indien 70% niet wordt gehaald, weet u op bewonersniveau welke acties u moet ondernemen om alsnog 70% te halen